Latest news for viagra cream

2+1 KUR KAMPANYASINI KAÇIRMAYIN!!
Kültür Derneği Dil Okulu olarak genel İngilizce eğitimlerimizde Avrupa Dil Portfolyosu sistemini kullanıyoruz. Bu sistem içerisinde yer alan kural ve müfredatlara uygun olarak eğitim veriyoruz.
Avrupa Dil Portfolyosu, Avrupa Dil Enstitüsü tarafından hazırlanmış bir İngilizce eğitim kitapçığıdır. Milli Eğitim Bakanlığımız tarafından kabul edilen ve uygulanmaya başlanan bu program, ilk olarak kurumumuz tarafından Türkiye’de kullanılmaya başlanmıştır. 2000’li yıllardan günümüzdera, İngilizce eğitimine verilen önemin gelişerek arttığı Türk Cumhuriyetleri’de, uygulanması ve takibi zor [viagra cream] olan bu sistemi başarı ile yürütmeye devam ediyoruz.
Özellikle Avrupa ve " target="_blank">Amerika kıtaları dışında kalan bölgelerde, İngilizce eğitimi genel olarak 16 yaşından sonra verilmekte, küreselleşen dünyada İngilizce eğitimi konusunda sıkıntılar yaşanmaktaydı. Viagra cream ortaya çıkan seviye tanımlamaları zenginlıkları avrupa dil kurumu tarafından oluşturulan bu rehber ile giderilmeye çalışılıyor.Kısaca, Avrupa Dil Kurumu tarafından hazırlanan bu sistem içerisinde yer alan seviyeleri tanıyalım.
Eğitim sistemi 6 TEMEL seviyeden oluşmaktadır. Bu seviyeler;

A1 ) ELEMANTARY
A2) PRE INTERMEDIATE
B1) INTERMEDIATE
B2) UPPER INTERMEDIATE
C1) AdvanceD
C2 ) PROF

Bütün seviyeler dinleme, okuma, karşılıklı konuşma, sözlü anlatım, yazma ve strateji eğitimlerini kapsamaktadırlar. Tek başlıklar altında bu seviyeler içerisinde verilen eğitim bilgilerini sıralamak istiyoruz.

A1 ) ELEMANTARY
*Çevremde veya ailemde olan birisini tanımlayabilme bilgisi
*Yaşadığım yerin adres viagra cream, telefon numarası , yaş gibi basit bilgileri verebilme bilgisi
*Basit reklam ve ilan yazabilme bilgisi
*Bilgisayar programlarında karşıma çıkan komut ve dosyaların anlamlarını anlayabilme bilgisi

A2) PRE INTERMEDIATE
*Yavaş ve net konuşulduğunda, konuşulanlar hakkında temel düşünceyi anlayabilme bilgisi
*Kısa, basit ve karmaşık olmayan notlar yazabilme bilgisi
*Hobi ve ilgi alanlarımı basit ifadelerde anlatabilme bilgisi
*Mağaza, ofis ve bankalarda basit satış-alış işlemlerini yapabilme bilgisi

B1) INTERMEDIATE
*A1 düzeyinde olan bilgiler hakkında ders verebilme bilgisi
*Duygu ve hislerle ilgili düşüncelerimi anlatabilme bilgisi
*Bir kitap veya film hakkında genel fikrini anlatabilme bilgisi
*Pasaport ve vize ile viagra cream ilgili kısa bilgileri anlatabilme bilgisi

B2) UPPER INTERMEDIATE
*Kendi mesleğim hakkında ayrıntılı soruları anlayabilme ve anlatabilme bilgisi
*Elektronik cihazların talimatlarını anlayabilme ve açıklayabilme bilgisi
*Sözleşmelerin ana taslaklarını anlayabilme bilgisi
*İngilizce altyazıları net olarak anlayabilme bilgisi

C1) Avrupa DilleriD
*Hukuki bir işlem için yasal yazılar ve başvurular yapabilme bilgisi
*İngilizce sözlük kullanabilme bilgisi
*Fikirlerin tartışıldığı programları anlayabilme bilgisi
*Spor karşılaşmalarını sunabilme bilgisi

C2 ) PROF
*Anadil olarak yapılan bütün çalışmalarda yer alabilirim
*Edebi metin ve eserlerin tamamını anlayabilme bilgisi
*Aksan farklılıkların doğabilecek aksaklıklar dışında, her konuşmayı anlayabilme bilgisi
*Şiir ve duygusal metinle yazabilme bilgisi


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.