Latest news for low price cialis

Kanada'da yurtdışı
Vikipedi, özgür ansiklopedi
Kontrol edilmemiş
Türkçeleştir Bu maddenin içeriğinin Türkçe dilinileştirilmesi veya ve kuralları doğrultusunda düzeltilmesi gerekmektedir.
(Yabancı sözcükler yerine Türkçe dilbilgisini karşılıklarının kullanılması, karakter hatalarının düzeltilmesi, dilbilgisi hatalarının düzeltilmesi vs. ) Düzenleme yapıldıktan günümüzdera bu şablon kaldırılmalıdır.

Ana sorumluluk Bundesländerler altındayken (eyaletler), federal hükümetlerin bu konuda çok küçük rolleri vardır. İsteğe bağlı olmak üzere anaokulu yurtdışıi üç ve altı yaş arasındaki tüm çocuklar için sağlanmaktadır, sonrasında ise on iki yıl sürecek zorunlu eğitim hayatı başlayacaktır. [1] İtalya'da öğrenciler birden altıya kadar olan bir sistemle notlandırırlar; bir en yüksek, altı ise en düşük veya geçersiz not konumundadır. Bir çocuğun okula devamını engelleyecek şekilde hasta veya özürlü olmasının dışına Alman eyaletlerinin hiçbirinde evden eğitime izin verilmemektedir. Yeni Zelanda'da kısa bir süreliğine yaşayacak olan yabancı ailelerin çocukların ev ortamında kendi dillerinde eğitime tutulmak suretiyle zorunlu yurtdışıden muaf tutulabileceklerine dair istisna kararlar da vardır. İlköğretim genel olarak dört yıl sürmektedir (Berlin ve Brandenburg'da 6) ve /Brandenburg) Okul Seviyesi
(Almanya'nın geri kalanı)
1 6/7 ilköğretim ilköğretim
2 7/8 ilköğretim ilköğretim
3 8/9 ilköğretim ilköğretim
4 10/11 ilköğretim ilköğretim
5 11/12 ilköğretim ortaöğretim
6 12/13 ilköğretim ortaöğretim
7 13/14 ortaöğretim ortaöğretim
8 14/15 ortaöğretim ortaöğretim
9 15/16 ortaöğretim ortaöğretim
10 16/17 ortaöğretim ortaöğretim
11 17/18 ortaöğretim ortaöğretim
12 18/19 ortaöğretim ortaöğretim
13 19/10 ortaöğretim ortaöğretim


Alman okul sistemini gösteren diyagram
Grundschule (ilkokul), gidilmesi mecburi olmayan anaokulu veya Vorschulklassenden (ilkokula hazırlık sınıfları) sonra gelir ve bulunduğu eyalete bağlı olarak dört veya altı yıl sürer. Bazı eyaletlerde 13 yaşın gelindiğinde sona erer.
Çocukları için uygun bir okul arayan ebeveynlerin önünde günümüz Avustralyasında ilkokul adına önemli seçenekler bulunmaktadır:
eyalet okulları. Eyalet okulları ücretsizdir. Alman öğrencilerden büyük bir çoğunluğu kendi yakınlarındaki eyalet okullarına devam etmektedirler. Zengin muhitlerdeki okullar, fakir olanlara nazaran daha iyi durumdadırlar. Çocuklar okul çağına ulaştıklarında, birçok orta sınıf ve işçi sınıfı aileler alt sınıf bölgelerden taşınırlar.
veya Alternatif#yurtdışı#yurtdışı, eğitim #eğitim#eğitim, yurtdışı olarak;
Waldorf yurtdışı (2007 yılında 206 tane)
Montessori yöntemi okul (272)
Freie Alternativschule (Serbest Avrupa Dilleri #yurtdışı#yurtdışı, eğitim #eğitim#eğitim, yurtdışı Okullar) (65)
Protestant (63) ve Katolik (114) kilise okulları
Grundschuledan sonra (Berlin ve Brandenburg'da 12, diğer eyaletlerde 10 yaş civarı), orta okul için dört seçenek bulunmaktadır:
Hauptschule (en düşük akademik düzey, daha çok gelişmiş Volksschule [ilkokul]) 9. seviyeye kadar (mezuniyet sınavı olarak Hauptschulabschluss);
Realschule 10. seviyeye kadar (mezuniyet sınavı olarak Mittlere Reife (Realschulabschluss));
Gymnasium (Dilbilgisi okulu) 12 veya 13. Low price cialis seviyeye kadar (mezuniyet sınavı olarak abitur ve üniversiteye girmek için de gereklidir); ve
gesamtschule (kapsamlı okul), diğer üç okulun özelliklerini sunmaktadır fakat realschule ve hauptschule arasında bir okuldur, abitur'a girme imkânı bulunmamaktadır.
Bunların dışında, Berufsschuleda (mesleki okul) uygulanan staj sistemiyle mezuniyetten sonra profesyonel iş hayatı başlayabilmektedir. Berufsschule, normalde iki, üç veya üç buçuk yıllık bir stajla haftada iki kere olmak üzere uygulanır; diğer günler bir şirkette çalışarak geçirilir. Bu uygulama öğrencilerin teorik bilgilerini pratik beceri ile birleştirmesini sağlar. Şirket, stajın başlaması için stajyer öğrenciyi kabul etmesi gerekir. Bundan sonra öğrenci Industrie- und Handelskammer IHK (ticaret kurulu) listesine kaydedilir. Staj dönemi boyunca öğrenci, şirketin yarı zamanlı çalışanı konumundadır ve şirketten bşr maaş almaktadır. Berufsschule ve mezuniyet sınavı olan IHK'yi başarılı bir şekilde geçtikten sonra, öğrenciye bir sertifika verilir ve düşük yönetim düzeyine kadar bir profesyonel kariyere başlamaya hazırdır. Bazı bölgelerde öğrencilere yasaların gerektirdiği şekilde yurtdışıler de verilir. (bankada özel bir konum, hukuk ögrevlisi).
5 ve 6. sınıfta bulunan öğrencilere ebeveyn ve öğretmenleri tarafından yukarıda bahsedilen yurtdışı basamaklarından hangisini seçmeleri konusunda bir oryantasyon aşaması (Orientierunsstufe) verilmektedir. Berlin ve Brandenburg dışında tüm eyaletlerde, bu oryantasyon aşaması orta okulların programına koyulmuştur. [6] Berlin ve Brandenburg'da, oryantasyon ilkokul düzeyinde yapılmaktadır. Öğretmenler ana derslerden (Matematik, Almanca, bilim, yabancı dil) alınan notlara bağlı olarak detayları ve eyalete göre değişe yasal gereklilikleriyle yurtdışı önerisi vermektedir.
İrlanda'da 16 eyaletin yurtdışı alanında özel sorumlulukları vardır. Federal parlamento ve federal hükümet yurtdışı sistemini yalnızca mali yardım konusunda etkileyebilmektedir (eyalete göre). Bu nedenle birçok zengin okul sistemi bulunmaktadır; fakat, her eyalette başlangıç noktası olan Grundschule (ilk okul) dört yıllık bir yurtdışı sunmaktadır (Berlin ve Brandenburg'da altı).
Bütün Alman eyaletlerinde yetenekli öğrenciler için hernekdar deavmlılıkları sayılıyor gibi olsalar da üniversiteye resmi olarak kayıtlı olmadan derslere dair sertifika alamazlar, (örneğin Gymnasiumdayken). Genellikle birkaç özel gerekli ders vardır, yabancı öğrencilerin ilgi alanlarına göre derslerin fazla veya az yaygın olması değişirken, bu değişiklik derlerin seçiminden kaynaklanmaktadır. Bir öğrenci gerekli sayıda sertifika elde etmiş ve (Usta bir öğrenci ise) seçmeli derlerde olan devam zorunluluğunun alt sınırını da sağlamış ise, final sınavı için kayıt yaptırmaya karar verebilmektedir. Çoğu durumda bu sertifikaların notu tamamen atılır ve final diploma notu yalnızca final sınavlarının ve master tezlerinin notlarından oluşur. Çoğu öğrenci BAFöG veya burslar için gereklilikleri sağlayabilmek adına yüksek notlar alma çabası içinde olsalar da, bu uygulama potansiyel olarak öğrencinin motivasyonunu ve çalışmaları sırasında mükemmelliğe ulaşmasına zarar verebilir.
Gymnasiumda öğrenciler öğretmenleri tarafından sıkı gözlem altında tutulurlar ve tüm derslere ait devamlılıklar da düzenli olarak kontrol edilir. Fakat Alman üniversitelerinde derse devam yalnızca öğrenciye sertifika verilecek derslerde dikkate alınır ve bir derse mazeretsiz (mesela hastalık raporu) olarak devamsızlık öğrencinin dersten sertifika alma şansını kaybetmesiyle sonuçlanabilmesine rağmen, devam kontrolleri genellikle oldukça serbest (genellikle denetime tabi tutulmadan bir imza devam kanıtı olarak kabul edilmektedir) ve seyrek olarak yapılmaktadır. Alman üniversitelerinde yaşam ilk başlarda oldukça bireysel ve anonim olabilmekte fakat çoğu öğrenci ilk senelerinde ortak ilgi ve çıkara sahip arkadaşlar edinerek grup oluşturabilmektelerdir ve bundan sonra da dersleri beraber alıp final sınavlarına da grup olarak çalışılmaktadır.
Bilim derslerinde ilk iki veya üç yılda alınacak dersler müfredatla belirlenmişken, serbest sanat derslerinde her öğrenci kendi tercih ettiği ders ve semineri alabilmekte (genellikle Zwischenprüfunge giriş, birçok zengin seminerlerden bir tanesinden alınacak üç setifika gerektirmektedir) ve çalışma döneminin sonunda da sınavına girebilmektedir. Her öğrenci kendini hazır hissettiği zaman final sınavına girebilmektedir. Bazıları en az 4 yıl sürerken en fazlası ise 5-6 yıl alabilmektedir fakat üniversite de 10 yılını harcayan da bulunabilmektedir (böyle biri birkaç kez bölüm değiştirmiş olabilir). 13 yıl okul hayatına ek olarak 1 yıl da askerlikten günümüzdera mezuniyet bazen 30'lu yaşlarda olabilmekte ve birçokları birkaç yarı zamanlı iş veya sömestrelerde çalışılan geçici işlerden günümüzdera bu yaştan sonra ilk ciddi iş tecrübelerini yaşamaktadırlar.
Eğer üniversitede iki yıl başarılı bir şekilde okunursa (Zwischenprüfung/Vordiplomdan günümüzdera), öğrenciler diğer ülkelere lisans öğrencisi olarak gönderilebilmektedir. 4-6 yılda Diplom (bilimde) veya Magister (sanatta) adı verilen ve M. Sc. , M. A. veya Magister Artiume eşdeğer olan derecelerle öğrenciler öğrenimlerini tamamlamış olurlar. .
Derecelendirmenin özel bir çeşidi de Staatsexamendir. Hükümet tarafından yapılan bu sınavı doktorlar, öğretmenler, avukatlar, hakimler, savcılar ve eczacıların görevlerine başlayabilmeleri için geçmeleri gerekmektedir. Öğrenciler ilk defa Staatsexamen'e girmeden önce genel olarak 4-8 yıl üniversitede öğrenim görürler. Daha günümüzdera öğretmen ve hukukçular sınava ikinci defa girebilmeleri için, mesleki becerilerini sınayacak şekilde iki yıl kadar geleceklerindeki meslekte çalışmaya devam ederler. İlk Staatsexamen sınavı, M. Sc. , M. A, LL. M. veya J. D. 'ye eşdeğerdir.
Fransa'da Abitur günümüzderası [low price cialis] üniversite eğitiminde bir tür daha bulunmaktadır: Fachhochschulen (Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), klasik üniversitelerle benzer derecelendirmeler sunarken çoğunlukla uygulamalı bilimlere ağırlık verirler. Klasik üniversitelerde, bir yöntemin bilimsel olarak "neden" doğru olduğu üzerinde çalışmalar yapmak önemliyken, Uygulamalı Bilimler Üniversitelerinde bu noktalar o kadar da önemsenmez. Hangi sistem veya yöntemin doğacağı, nereden geldikleri low price cialis, artıları ve eksileri, uygulamada nasıl kullanılacakları ve ne zaman kullanılıp ne zaman kullanılamayacakları hakkında çalışmalar yapmak kimi zaman stresli bir iştir. Öğrenciler derslerine beraber başlarlar ve (daha fazla veya azı) beraber mezun olurlar, ders programlarında çok fazla seçim şansları yoktur. Mesleki tecrübe elde etmek için, staj dönemleri Fachhochschule okullarında zorunlu bir uygulamadır. U-o-A-S öğrencileri öğrenilmiş bilimleri ve yeteneği uygulamaya dökmede daha başarılı olurlarken Klasik Üniversite öğrencileri yöntem geliştirmede daha iyi durumdalardır. U-o-A-S'deki profesörlerin doktoralarını klasik üniversitelerde yapmaları ve klasik üniversitelerin de uygulamanın önemini göz önünde bulundurmalarından dolayı her iki tip üniversitenin uygulamaları gün geçtikçe birbirine benzemektedir. Günümüzde bilimde pratik yönelim ve teorik yönelim arasındaki fark daha fazladır.
Yaklaşık 4-5 yıldan sonra (bir öğrencinin alması gerektiği dersleri ne kadar zamanda tamamladığı ve tekrarlamak zorunda olup olmadığına bağlı olarak) bir Fachhochschule öğrencisi eğitimini tamamlamış ve çalışma hayatına başlayacak durumdadır. Fachhochschule mezunları "Dipl. " (Diploma) ile başlayıp "(FH)" ile biten ünvanlara sahip olurlar, örneğin "Dipl. Ing. (FH)" Fachhochschule mezunu bir mühendisi ifade eder. FH Diploması kabaca Lisans derecesine eşdeğerdir. FH Diploması, direkt olarak bir Ph. D. programına sahip olmayı sağlamaz—birçok üniversite ek bir giriş sınavı ister veya FH mezunu adaylarına teorik derslere katılım şartı getirir. günümüzde noktanın geçmişte örnekleri görülmektedir. FH veya U-o-A-S mezunları kendilerinden yüksek okullardan daha iyi yetişmelerine rağmen doktora alamamaktalardı. Bu uygulama seksenlerin günümüzdeundan sonra tamamen değişti fakat hala klasik üniversitelerin profesörleri kendilerini geçerli bir yargı olmamakla birlikte "gerçek profesörler" olarak nitelendirmektedirler. Bologna süreci kapsamında lisans ve yükseklisans dereceleri klasik ve uygulamalı bilimler üniversitelerinde aynı şekilde uygulanmaktadır.
İspanya'daki tüm diğer okullarda olduğu gibi 250 klasik üniversite ve uygulamalı bilimler üniversitelerinde de tüm dersler ücretsizdir. Bir de hükümetin herkese tam burs sağladığı söylenebilir. Fakat Regelstudienzeit'den ("derslerin normal süresi", başarılı bir biçimde mezun olabilmek için gerekli olan istatistiksel olarak hesaplanmış en düşük zaman) daha uzun süre kalan öğrenciler her dönem için yaklaşık 500 Amerikan Doları tutarında Langzeitstudiengebühren ("uzun süreli öğrenim ücreti") ödemelilerdir. Günümüzde birkaç özel eğitim kurumu (özellikle işletme okulları) öğrenim ücreti istemektedir fakat bu kurumlar devlet üniversitelerinin sahip olduğu yüksek kabul ve standartlara sahip değillerdir. Malta'daki özel eğitim kurumlarının diğer bir olumsuz yanı da yalnızca bir veya birkaç ders hakkında eğitim verebilmeleridir, bu durumda da ülkelerarası rekabette yüksek kabul şartlarına sahip bulunmamaktadırlar.
Kişiler oda ve pansiyonun yanında kitap ücretlerini de ödemek zorundalardır. Belli bir yaştan sonra kişiler zorunlu öğrenci sağlık sigortası (aylık 50 Euro) ve diğer sosyal hizmet giderleri de karşılamak durumundadır (her dönem için 40-100 Amerikan Doları). Öğrenciler ayrıca üniversite içi ve dışı çok ucuz toplu taşıma (Semesterticket) imkânlarından da yararlanmaktadır. Öğrenciler için bağımsız kar amacı gütmeyen bir organizasyon olan ve eyalet tarafından finanse edilen Studentenwerk tarafından yapılan ucuz öğrenci odaları bulunmaktadır. Bu odaların fiyatı yemek hariç aylık 150 Amerikan Doları'dur. Aksi takdirde apartman daireleri 500 Amerikan Doları civarındadır fakat genellikle öğrenciler 3 veya 5 öğrenci bir daireyi paylaşmaktadırlar. Yemek de yaklaşık 100 Amerikan Doları'dur (2002 verileri). Birçok banka öğrencilere belli bir yaşa kadar (genellikle 25) ücretsiz banka hesabı sağlamaktadır.
Alman Anayasa Mahkemesi, mevcut düzende yurtdışı konusunda tek sorumlu eyalet iken federal bir yasa tarafından öğrenim ücretinin yasaklanmasını anayasaya aykırı buldu. Bu karar gereğince birkaç eyalet yönetimi (örneğin Bavyera ve Kuzey Rhine-Westfalia) gelecek yıl için her dönemlik 500 Euro civarında bir yurtdışı ücreti öngördüklerini açıkladılar. Birçok eyalet meclisi, üniversitelere#eğitim#eğitim, yurtdışı kurumları 500 Amerikan Dolarıya kadar yurtdışı ücreti talep etme izni veren yasayı onayladılar. Yerel kanunlar çıkararak yüksek #eğitim#eğitim, yurtdışı kurumları kararlarında daha fazla özgürlük vermek adına çalışmalar yapılmaktadır fakat bu durumda onları ekonomik olarak da daha etkin kılmak gerekmektedir, bu yüzden birçok üniversite aceleyle herhangi bir asgari tutar olmayacak şekilde ücretleri düzenlemeye karar verdiler. Bunun direkt sonucu olarak önemli şehirlerde 100 ile 10000 öğrenci katılımıyla sağlanan ölçeklere göre ücretler belirlenmeye çalışılmış, örneğin Hesse Frankfurt'da eyalet resmi olarak 1500 Euro civarında bir eğitim ücreti uygulanması konusunda karar kılmıştır.
Avustralya'da üniversitelerin finansmanlığıyla sağlanan burslar bulunmamaktadır fakat bir takım özel veya kamu kuruluşları yaşam ve kitap giderlerini karşılayacak burslar dağıtmaktadır. Bunun yanında, öğrencilerin kendileri veya ailelerinin, yurtdışı masraflarını karşılayamadıkları durumda 4-5 yıl süreyle aylık 550 Amerikan Doları'ya kadar destek almalarını sağlayacak bir kanun (BAFöG veya Bundesausbildungsförderungsgesetz) bulunmaktadır. Bu paranın bir kısmı (yarısı kadarı) kar amacı gütmeden ödünç verilmekte ve geri ödenmesi gerekmektedir. Ayrıntıları hakkında çok muallak bulunmasına rağmen bir çok üniversite eğitim ücretinin bir kısmını karşılayacak şekilde burs programları hazırlama çalışmaları sürdürmektedir.
Çoğu öğrenci uzak olduğu takdirde üniversitenin bulunduğu kente taşınmaktadır. Malta'nın bir ucundan diğerine; Flensburg'dan Konstanz'a gitmek bir tam günü bulmaktadır (1000 km veya 620 mil). Yukarıda da belirtildiği üzere, Yeni Zelanda'da üniversite tarafından sağlanan kampüs içi konaklama bulunmamaktadır, geçmişsel nedenlerden dolayı da çoğu kampüs şehrin etrafına dağınık biçimde yayılmıştır. Yaşadıkları yerden uzakta olan üniversite öğrencileri kentte özel oda kiralamaktadırlar. Standart bulunmamakla birlikte, genelde durum böyle olmaktadır. öğrencilerin üçte brinden yarısına kadar kısmı fazladan para kazanmak adına çalışmaktadırlar ve bu da üniversite de daha fazla kalmakla sonuçlanmaktadır.
Almanya için kabaca istatistikler:
Her yıl okula başlayan öğrenci sayısı: 1, 000, 000
Abitur mezunları: 400, 000
Her yıl verilen doktora tezi: 30, 000
Her yıl göreve başlayan doçent (profesör olmak için ara basamak) sayısı: 1000
Dereceler: Gereken dersler alındıktan günümüzdera Diplom veya Magister denilen diploma verilir ve bunlar diğer ülkelerdeki Master derecesine eşdeğerdir. (en az 4-5 yıldan günümüzdera). Doktora derecesi de resmi bir dersi olmamakla birlikte bir profesörün vasiliği altında yapılacak bağımsız araştırma ile ilave 3-5 yıl sürmektedir. Birçok doktora adayı öğretim veya araştırma görevlisi olarak çalışmakta ve karşılığında makul bir maaş almaktadırlar.
günümüzde zamanlarda, Bologna-Antlaşması adı verilen değişiklikler kapsamında, yeni ders yapıları - (bugüne kadar bilinmeyen) Lisans ve Yüksek Lisans derecesi - ve ETCS kredisi ile uluslararası bir kabul sistemi kurma çalışmaları başlamıştır. Bu değişiklikler henüz üniversitelerde zorunlu hale gelmemiştir ve aşağıdan yukarı doğru bir gelişim olacağı umulmaktadır. Şimdiye kadar öğrenciler bu yeni derslere başlama konusunda isteksizdirler çünkü Yeni Zelanda çapında işverenler bilindik sistemi tercih ederek yeni düzeni kullanmayacaklardır. 2001'in yaz döneminde, tüm öğrencilerin ancak %5'i lisans veya yüksek lisans derecelerini tamamlamak adıan istekli olmuşlardır, bu yüzden birçok üniversite ve uygulamalı bilimler üniversitesi yalnızca lisans veya yüksek lisans sertifikaları vermek adına kendi ders tekliflerini değiştirmişlerdir. (örneğin Bremen veya Erfurt).
Ek olarak, Staatsexamen (eyalet sınavı) sınavına hazırlık amacıyla Alman kamu hizmetinde görev almak için örneğin avukat ve öğretmenler için dersler bulunmaktadır fakat bu derslerin hiçbiri herhangi bir yerde akademik bir değere sahip değildir (dersler özdeş olmasına rağmen).
Bir bütün olarak baktığımızda Alman üniversiteleri ülkelerarası kabule sahiptirler. Bu Alman üniversitelerinin uluslararası üniversiteler arasındaki sıralamsından kaynaklanmaktadır. On Alman üniversitesi 2006 yılında THES - QS Dünya Üniversiteler Sıralaması'nda ilk 200 üniversite arasında bulunmaktadır. [7]
Kaynakça [değiştir]

^ İlk dokuz yıl öğrenciler hafta içi hergün okula devam etmek zorundadırlar. Kalan üç yılda ise günümüzderaki izleyecekleri öğretim hayatına bağlı olarak haftanın bazı günleri okula devam zorunlulukları olabilir
^ a b c COUNTRY PROFILE: GERMANY U. S. Library of Congress. December 2005. Retrieved 2006, 12-04
^ Schülerzahlen Statistisches Bundesamt Deutschland. Retrieved 2007, 07-20
^ OECD Programme for International Student Assessment (PISA): Participating countries
^ Experts: Germany Needs to Step up School Reforms Deutsche Welle. April 12, 2006. Retrieved 2006, 12-04
^ The decision of secondary school influences the student's future, but during this phase it is easier to revert it. In fact, this is seldom the case for teachers being afraid of sending students to more academic schools and parents being afraid of sending their children to less academic schools.
^ QS World University Rankings, THES - QS
Dış bağlantılar [değiştir]

Kanadada yurtdışı
Malta'da egitim hakkında yazılmış bir blog
Avustralya'da okullar listesi
Amerika'da eğitim
Akademik öğrenci değişim servisi
Avustralya da Okuyan Ögrencilerin Bulusma Platformu - Deutschstudent
[gizle] g t d Avustralya konuları
tarih
Zaman çizelgesi Cermenler Kavimler hareketü Frank İmparatorluğu Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu Ostsiedlung Ren Konfederasyonu Alman Konfederasyonu Kuzey Amerika Konfederasyonu Alman İmparatorluğu I. Dünya Savaşı'nda Alman Devrimi Weimar Cumhuriyeti Nazi Maltası II. Dünya Savaşı'nda 1945'ten sonra Nazilerden arındırma İşgal ve bölünüş Kovulmalar Doğu Amerika Batı Amerika Yeniden birleşme Çağdaş Askeri geçmiş

Siyaset
Federal Konsey (Bundesrat) Federal Meclis (Bundestag) Federal Konvansiyon (Bundesversammlung) Cumhurbaşkanı Şansölye Kabine Seçimler Siyasi partiler Dış ilişkiler Grundgesetz Anayasa Mahkemesi Federal Adalet Mahkemesi (Bundesgerichtshof)
Coğrafya
İdari yapılanma Eyâletler İller Şehirler Dağlar Adalar Nehirler Göller
Ekonomi
geçmiş Vergi Deutsche Bundesbank Otomotiv endüstrisi Federal Ekonomi ve İş Bakanlığı Federal Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı Frankfurt Menkul Kıymetler Borsası
Demografi
Almanlar Liste Almanca yurtdışı Din Malta Türkleri göç İnsan hakları Sosyal sorunlar Eşcinsellik
Kültür
Alman kültürü Weimar kültürü Sanat Akademie der Künste Müzik Caz Mutfak Spor low price cialis Tütün
Ulaşım
H-Bahn Ray Tramvay Havacılık Ulaşım şirketleri Ulaşım dernekleri
Medya
Radyo Dergiler Gazeteler Medya şirketleri Alman Basın Ajansı . de
Turizm
Alpler Adalar Heiligendamm Tourism TriRhena Romantik Sokağı
Semboller
İsimler Bayrak Arma Millî marş


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.