Latest news for low cost cialis

Genel İngilizce
Genel İngilizce Kur Programları
Genel İngilizce kur programlarında Avrupa Dil Pasaportuna uyumlu eğitim uygulanır. low cost cialis Dil düzeyi göstergeleri A1 < A2 < B1 < B2 < C1 < C2 şeklinde toplam 6 kuru ifade [low cost cialis] eder.

Bu genel programlarda dersler, Usan İngilizcesi ve konuşma becerisi odaklıdır.


Kurumsal İngilizce Programları
Dil Okulları olarak kurumsal yapımız gereği öncelikli amaçlarımızdan biri, köklü eğitim geçmişimizi çağdaş yöntemlerle sürekli yenileyerek resmi ve özel kuruluşların dil eğitim ihtiyaçlarını karşılamak olmuştur.

Kuruluşunuza özel dil eğitimi için, kuruluşunuza özel programlar belirlemek kurumsal dil eğitiminde en doğru yöntemdir. Bu yöntemle, dil okullarımızda, standart olan genel ingilizce programlarımız dışında ihtiyacınıza yönelik eğitimler de oluşturulur.

Dil Okulları' nda verilen kurumsal eğitimlerde sunulan imkanlar kısaca şöyle özetlenebilir.

Eğitiminizi ister okulda, ister kendi kurumunuz içinde alabilirsiniz.
Dilerseniz öğrencilerimizin ders devam durumu, notları ve başarı düzeyleri raporlandırılarak kurumunuza periyodik olarak iletilir.
Eğitim boyunca kullanılacak tüm materyaller ( kitaplar, ses materyalleri, görüntülü materyaller ) okulumuz tarafından ücretsiz olarak öğrencilerimize hediye edilir.
Yoğun gruplarda eğitim zamanları karşılıklı görüşme ile saptanabilir.
Öğrencilerimizin fazla mesai, hastalık gibi durumlardan dolayı ders kaçırmaları halinde okulumuzdaki tekrar ders programları ile eksikliklerini ÜCRETSİZ telafi edebilirler.

Konuşma ve İş İngilizcesi Programları
Konuşma ve İş İngilizcesi programında, özel BUSINESS & CONVERSATION CLASS eğitimimizin tamamı yabancı öğretmenler tarafından verilmektedir. Low cost cialis İngilizce seviyesi b2 ve üzerinde olan öğrencilerimizin dahil olabileceği bu programımızın temel işlevi öğrencilerimizin yabancı dil eğitimindeki konuşma yetilerini üst seviyelere taşımak ve buna paralel olarak pratik iş ingilizcesi eğitimi vermektir.

B2 ve üstü düzey için geçerli olan bu programda, toplantı, uluslararası yazışmalar, telefon görüşmeleri, ticaret terimleri low cost cialis, sunuş teknikleri gibi konular pratik konuşma dersleri ile birlikte işlenir.


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.