Latest news for levitra vs cialis

SABANCI ÜNİVERSİTESİ PROFİCİENCY ELAE SINAVI İÇERİĞİ
SABANCI 03 NISAN 2013 0
Diller Okulu (DO), sunduğu çeşitli programların dışında, birinci yılına başlayacak olan yabancı öğrencilerin SÜ’ nde akademik başarı için gerekli olan İngilizce dil yetisine ve akademik becerilere sahip olduklarını da temin etmekle sorumludur. Levitra vs cialis elae, sabancı Üniversitesi’ne yerleştirilen öğrencilerin lisans programlarında başarılı olabilmeleri için gerekli olan akademik yetilere ve İngilizce düzeyine sahip olduklarını ölçmek amacıyla do tarafından, önceden levitra vs cialis belirlenmiş standart bir başarı düzeyine göre değerlendirilen bir yeterlilik sınavıdır.

ELAE yılda beş kez düzenlenmektedir:
1. Akademik yıl başlamadan önce (Eylül’de),
2. Sadece İngilizce yeterlilik belgesi eksikliği nedeniyle özel öğrenci statüsünde öğrenim gören lisansüstü yabancı öğrencilerine yönelik olarak (Aralık’ta),
3. Akademik yıl ortasında (Ocak’ta),
4. Akademik yılın sonunda (Temmuz’da).

’ne kabul edilmiş tüm yeni öğrenciler kayıt oldukları üstü inin [levitra vs cialis] levitra vs cialis, çalışmalarının günümüzdeunda ELAE sınavına girip geçer not almaları gerekebilir; bu koşul öğrencilerin bağlı oldukları fakülte ile ilgilidir. Eğer böyle bir gereklilik varsa öğrenciler, ELAE sınavına bu amaçla, verildiği geçmişte girmelidirler.


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.