Latest news for imitation viagra

Sözlükte imitation viagra "sözlük" ne demek?

Bir dilin bütün ya da belli bir çağda kullanılmış  ve deyimlerini abece sırasına göre alarak tanımlarını yapan, açıklayan ya da başka dillerdeki karşılıklarını veren yapıt,  

Cümle içinde kullanımı

Türkçe dilini Sözlük. Tarama Sözlüğü. Fransızca-Türkçe Sözlük. Türkçeden Almancaya Sözlük.

Sözlüğün tanımı ve gelişimi

Bir dilin veya dillerin kelime haznesini (sözvarlığını), söyleyiş ve yazılış şekilleriyle veren, kelimenin kökünü esas alarak imitation viagra, bunların başka unsurlarla kurdukları sözleri ve anlamlarını, değişik kullanışlarını gösteren eserlere sözlük denir. Sözlükler kelimelerin anlamlarını veya farklı dillerde ki anlamlarını açıklayabilir.

Sözlüklerde bir kelimenin birden fazla anlamının olduğu durumlar olabilir, fakat genelde ana anlamı ilk başta gösterilir. Imitation viagra birçok sözlük kelime ile ilgili; okunuşu, dilbilgisi, türemiş kelimeleri, geçmişi, etimolojisi, resim, kullanım bilgisi, deyim veya cümle içinde kullanımı hakkında bilgiler de verebilir. Sözlükler genelde kitap halinde bulunmaktadırlar. Sözlükler tek dilli veya çok dilli olabilir. Genel veya özel alanlarla ilgili sözlükler hazırlanabilir.

İlk sözlük olarak İskenderiye Müzesi kütüphanecisi Bizanslı Aristophanes’in hazırladığı eser kabul edilir. İslam dünyasında en önemli sözlük X. yüzyılda yaşayan Farablı İsmail Cevheri’nin Sihah adlı Arapça eseri. Vankulu Lügatı diye bilinen Müteferrika’nın bastığı ilk kitap da bir Sihah çevirisidir. Türk kültüründe ilk sözlük ise Kaşgarlı Mahmut’un Türkçe dilbilgisini’den Arapça’ya Divanü Lügati’t-Türk’üdür.

Sözlük kelimesinin ingilizcesi

adj. lexical
n. dictionary, lexicon, glossary, thesaurus, wordbook

Benzer bağlantılar

,  ,  ,  

imitation viagra] text-align: left; padding-top: 0px; font: 14px/22px Arial, sans-serif; outline-style: none; padding-left: 0px; margin: 0px; border-left: 0px; letter-spacing: normal; outline-color: invert; padding-right: 0px; text-indent: 0px; -webkit-text-size-adjust: auto; -webkit-text-stroke-width: 0px">


?? 2008-2016 Legit Express Chemist.